Moody Blue Productions vzw is producent van hoofdzakelijk theaterstukken, maar ook van verschillende boeken. 

 

De vzw Moody Blue Productions 'MBP'  komt niet zomaar uit de lucht vallen. Wat vooraf ging valt goeddeels terug te brengen tot de ontmoeting tussen de auteurs Marc Hendrickx en Dirk Dobbeleers,  bij het prille begin van deze eeuw. Beiden waren toen al een tijd creatief bezig. Dirk met theater, Marc met boeken. Beiden wilden graag ook met het andere medium aan de slag, en de mix van hun beider talenten zorgde ervoor dat zulks behoorlijk voortvarend gebeurde.

 

Marc en Dirk waren met hun producties voor de 2e graad van het secundair onderwijs anderhalf decennium lang verbonden aan het gereputeerde Educatief Theater Antwerpen. Voor de avondvullende producties die ze daarnaast ontwikkelden, wilde het duo vrij en onafhankelijk kunnen handelen. Hiervoor richtten zij enerzijds de bvba Publiek op – specifiek voor grotere, uitgesproken commerciële producties – en anderzijds vzw Moody Blue Productions – voor meer artistieke, op kleinere zalen mikkende voorstellingen.

 

Na de ETA-jaren met jongerenproducties staat MBP, voluit Moody Blue Productions vzw, vandaag voor frisse en originele avondvullende theatervoorstellingen. Zoals het archief duidelijk illustreert draaiden alle producties voor de jeugd rond onderwerpen met sociaal-maatschappelijke relevantie. Omdat de realiteit vaak straffer is dan de strafste fictie baseert MBP de avondvullende voorstellingen die de vzw vandaag realiseert op waar gebeurde verhalen die ten onrechte vergeten zijn geraakt. Komt dat zien dus!  

 

In 2022 vervoegden Yoeri Lewijze en Sam Brosens de vzw. 

 

Om ons doelpubliek nog meer te verruimen, produceerden wij reeds verschillende voorstellingen in zowel het Nederlands als het Frans.